Szkoła Podstawowa w Osówce

Lokalizacja

województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Powiat toruński
gmina: Czernikowo
miejscowość: Osówka

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa
Patron szkoły: Tony Halik
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Podstawowa w Osówce
nie występuje 44
87-632 Osówka
Poczta: Osówka
telefon: 0542895677
fax: 0542895677
strona internetowa: www.czernikowo.pl/szkoły/SzkołaPodstawowawOsówce

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Podstawowa w Osówce (Osówka), jest to Szkoła podstawowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 132
Liczba oddziałów: 7
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 10
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 6
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.25

Organ prowadzący

Gmina
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Powiat toruński
gmina: Czernikowo